Потребителски кредит

Потребителски кредит

Кажи "ДА" на всяко свое желание! Специално предложение за потребителски кредит до 30.06.2019 г.

Защо потребителски кредит от Алианц Банк?

 

 • До 50 000 лева/ 25 000 евро
 • Без такса кандидатстване
 • Безплатна застраховка "Живот" *
 • Възможност за одобрение на овърдрафт без такса за проучване
 • Избор между план за погасяване с равни или намаляващи месечни погасителни вноски

 

* При условие, че отговаряте на условията по групова застраховка "Живот" на ЗАД Алианц България Живот.

Срок на кредита

до 120
месеца

Лихва

от 4.15 %
до 9.40 % плаващ лихвен процент за кредити в лева и в евро

Изчисли своя кредит

Сума на кредита

Срок

Нетен месечен доход

Месечна вноска лв.
ГПР
%
Обща дължима сума лв.

Забележка:

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните условия по него в зависимост от кредитния рейтинг на клиента и изискванията за кредитоспособност.

Какво друго?

 • Разплащателен пакет Алианц Старт или Алианц Старт +
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта
 • Интернет и мобилно банкиране
 • Одобрение на лимит по кредитна карта

И още...

 • Посочените условия са валидни при превод на работна заплата и използване на кредитна карта за срока на кредита.
 • Лихвата по кредита е променлива и се определя като сбор от фиксирана надбавка и референтен лихвен процент (РЛП). Методика за определяне на РЛП на Алианц Банк България АД.
Посочените условия са валидни при превод на работна заплата и използване на кредитна карта за срока на кредита.